Nå blir det lett å gi evangeliet videre

til familie, venner, naboer og kollegaer Bli medlemGi en gave

ALLE MENNESKER bør få muligheten til å høre evangeliet om Jesus. Boken reiser mange spørsmål som berører absolutt alle mennesker uavhengig av livssituasjon, livssyn og personlige interesser.

Ofte går dagene uten at vi har tid eller tar oss tid til å snakke med våre næmeste om troen på Jesus, frelsen og det evige livet.

Ny bokpassfoto-jan

En ny bok, skrevet av daglig leder i IBRA Media Norge, Jan Nestvold (bildet), har som hensikt å formidle evangeliet om Jesus Kristus.

Boken består av tre deler:

Del 1 består av en kort oppsummering der hensikten er å få frem det viktigste ved evangeliet uten at man nødvendig- vis må lese gjennom hele boken.

Del 2 tar for seg noen enkle spørsmål vedrørende Bibelens troverdighet, om Guds eksistens og skaperverket.

Del 3 inneholder en mer detaljert utlegning av evangeliet om Jesus Kristus. Denne delen tar utgangspunkt i at Gud elsker alle mennesker og at han ikke vil at noen mennesker skal gå fortapt.

UNIK Idé

Boken tjener flere formål:

  • Boken reiser mange interessante spørsmål og åpner for gode samtaler og som samtidig gir leseren en god forståelse av Guds kjærlighet og evangeliets grunnsannheter.
  • Kanskje har du flere venner, naboer, kollegaer som ville være interessert i å lese boken? Nå kan du kjøpe flere kopier for en rimelig sum og gi den bort i gave.
  • Boken kan gis en personlig profil når det kjøpes mer enn 100 eksemplarer. Det betyr at omslaget kan få bilder og tekst etter eget ønske.
  • Senere skal boken oversettes (og kontekstualisert) til flere språk, deriblant Engelsk, Fransk, Spansk, Russisk, Arabisk, Bengali, Hindi, Swahili, Thai og Urdu.

Velg mellom fem ulike omslag

eller bruk ditt eget personlige bilde

Kjøp standardutgave Kjøp personlig utgave

Minimunsantall på 500 kreves for personlig utgave

Les hele boka

Boka kan leses i sin helhet her

Hvordan har boka påvirket deg?

Hjelp oss med å gi din tilbakemelding eller delta i vår anonyme spørreundersøkelse.

Tilbakemelding Spørreundersøkelse